ENGLISH

Change the language

here you will find Regulations and Sign in in English.

Kliknij aby wyświetlić pełną listę miejsc.

OPISY MIEJSC ZWIEDZANIA WROCWALKMARATHON 2019

Stadion Olimpijski – wielofunkcyjny stadion we Wrocławiu, zbudowany w latach 1926-1928 według projektu niemieckiego architekta Richarda Konwiarza. Jest centralnym elementem kompleksu sportowego, mieszczącego się na wrocławskim osiedlu Zalesie.

Obecnie głównymi użytkownikami stadionu są klub żużlowy Sparta Wrocław oraz drużyna futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław.

Na Stadionie Olimpijskim rozegrano łącznie 19 piłkarskich meczów międzypaństwowych. Przed rokiem 1945 w roli gospodarze występowała drużyna Niemiec, rozegrała łącznie pięć spotkań na tym stadionie. Pierwszą reprezentacją gości, która tu występowała, była narodowa jedenastka Norwegii.

 

Izba Pamięci Wrocławskiego Sportu
Mieszcząca się na terenie wyremontowanego Stadionu Olimpijskiego Izba Pamięci Wrocławskiego Sportu jest dostępna dla wszystkich chętnych. W ramach ekspozycji stałej podziwiać można pamiątki związane z ponad trzydziestopięcioletnią historią Wrocław Maratonu. W Izbie organizowane są także wystawy czasowe. Dotychczas zaprezentowano ekspozycję dotyczącą drużyn, które „mają swój dom” na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego: żużlowców Sparty, zawodników futbolu amerykańskiego – Panthers, graczy lacrosse – Kosynierów i aktualnych Mistrzyń Polski w koszykówce kobiet – Ślęzy oraz wystawę ilustrującą 10 lat pracy Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.

 

 źródło:Wikipedia

Godziny zwiedzania:

 

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

10.00, 12.00, 14.00

Lokalizacja punktu:

 

Przed wejściem głównym

Stary Ratusz we Wrocławiu – późnogotycki budynek na wrocławskim Rynku, jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce, zarazem jeden z głównych zabytków architektonicznych Wrocławia. Ratusz znajduje się w południowo-wschodnim narożu bloku śródrynkowego (tretu). Dwukondygnacyjny, podpiwniczony, trójtraktowy budynek na planie wydłużonego prostokąta z wieżą i kilkoma przybudówkami powstał w kilku etapach budowlanych na przestrzeni około 250 lat (od schyłku XIII w. aż po wiek XVI). Współcześnie Ratusz mieści oddział wrocławskiego Muzeum Miejskiego – Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, stanowiąc niejako jego główny eksponat. 

W piwnicach Ratusza znajduje się Piwnica Świdnicka, jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie.

źródło: wikipedia

Godziny zwiedzania:

 

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

12.00 , 15.00

Lokalizacja punktu:

 

 Holl przy wejściu głównym

Pałac królewski we Wrocławiu, także pałac Spätgenów we Wrocławiu lub zamek królów pruskich – zespół pałacowy stanowiący od XVIII do XX wieku wrocławską rezydencję pruskich królów z dynastii Hohenzollernów, obecnie siedziba Muzeum Miejskiego Wrocławia (w tym Muzeum Sztuki Medalierskiej)..

 

źródło: wikipedia

 

Godziny zwiedzania:

 

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

Płatny audioguide

Lokalizacja punktu:

 

Dziedziniec przed wejściem głównym

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego powołane zostało do życia w dniu 6 sierpnia 1992 roku, w wyniku przekształcenia Oddziału Zbiorów Muzealnych Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego w samodzielną jednostkę ogólnouczelnianą. 13 maja 2005 r. został utworzony Oddział Muzeum UWr ” Dom Archeologa” w campusie przy ul. Koszarowa 3 (budynek nr 8) gdzie prezentowane są wystawy czasowe związane z badaniami archeologicznymi.

Muzeum mieści się w głównym budynku uniwersyteckim, barokowym gmachu projektu Krzysztofa Tauscha, usytuowanym nad brzegiem Odry. Jego sylwetka architektoniczna, wzbogacona wspaniałym wystrojem rzeźbiarskim i malarskim, zaliczana jest do najcenniejszych zabytków barokowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

źródło:www.muzeum.uni.wroc.pl

 

Godziny zwiedzania:

 

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

9.00, 12.00, 15.00, 17.00

Lokalizacja punktu:

 

 

Holl przy wejściu głównym

Muzeum Pana Tadeusza to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, prezentująca zbiory Zakładu na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od maja 2016 roku w jednej z piękniejszych kamienic Wrocławia – Pod Złotym Słońcem (Rynek 6).

 

Pan Tadeusz Museum is the latest and the most modern part of the Ossolineum, exhibiting collections of the Institute on the rich historical and literary background. It was opened to public in May 2016 in one of the most beautiful tenement houses in Wrocław – Under the Golden Sun (Rynek 6).

 

 

Godziny zwiedzania:

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

-

Lokalizacja punktu:

 

Dziedziniec Muzeum

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, mieszczące się w budynku dawnego Urzędu Czeków Pocztowych przy ul. Krasińskiego 1. to miejsce wyjątkowe na kulturalnej mapie Polski. Jako jedyne muzeum w kraju, zajmuje się obszernym zagadnieniem historii Poczty Polskiej oraz Telekomunikacji. W zbiorach muzeów znajduję się ponad 70 tysięcy eksponatów historycznych i teletechnicznych o charakterze użytkowym i artystycznym, jeden z największych zbiorów znaczków pocztowych polskich i zagranicznych oraz konne pojazdy pocztowe, w tym XIX-wieczny dwukabinowy dyliżans mieszczący 23 osoby.
Adres: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Ul. Z.Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

Strona internetowa: www.muzeum.wroclaw.pl
Facebook: https://www.facebook.com/MPITWR/
Instagram: https://www.instagram.com/mpit wroclaw

 

The Museum of the Postal Service and Telecommunication in Wrocław is the unique institution. It is the only museum of this kind in Poland. It collects the objects connected with the history of the Polish post and telecommunication. The museum collections comprise over 70.000 exhibits including one of the biggest collections of Polish and foreign postage stamps and the horse-drawn postal vehicles display with the 19th century stagecoach for 23 passengers.

Address: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Z.Krasińskiego 1 Street
50-82 Wrocław

Web Page: www.muzeum.wroclaw.pl
Facebook Profile: https://www.facebook.com/MPITWR/
Instagram: https://www.instagram.com/mpit wroclaw

Godziny zwiedzania:

 

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

10.00 , 12.00 , 14.00, 16.00

Lokalizacja punktu:

 

 

Przed wejściem głównym

Muzeum Militariów
Mieści się w budynku Arsenału Miejskiego i stanowi naturalną kontynuacją wojskowego przeznaczenia Arsenału jako budowli obronnej oraz magazynu broni. Muzeum w swoim obecnym kształcie powstało w 2000 roku. Jego zbiory prezentowane są na czterech wystawach stałych. W Sali Broni Dawnej eksponowana jest oręż i zabytki o tematyce militarnej od czasów epoki kamiennej aż po XVIII wiek. W Sali Broni Palnej można zobaczyć przegląd najróżniejszej broni palnej, zaczynając od zabytkowych karabinów skałkowych, a kończąc na współczesnych karabinach automatycznych. Nie brakuje broni ciężkiej, w tym moździerzy i karabiny maszynowe, a także broni ręcznej. W Muzeum znajduje się unikatowy na skalę Europy zbiór hełmów wojskowych, zgromadzony w Sali im. Jacka Kijaka. W Sali Broni Białej, prezentowane jest uzbrojenie żołnierza polskiego od XVIII aż do XX wieku. Znajduje się tam wyjątkowo cenna kolekcja szabel i innej broni siecznej.

 

Muzeum Archeologiczne

Muzeum Archeologiczne powstało w 1815 roku, wielokrotnie zmieniało siedziby oraz wchodziło w skład różnych muzeów. Należy do najstarszych tego typu placówek w Europie. Działa bez przerwy, pomimo burzliwych wydarzeń wojennych, a także zmian przynależności państwowej i przekształceń ustrojowych. Od początku Muzeum było nastawione na pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków archeologicznych z terenu Śląska. Jest to kontynuowane do dnia dzisiejszego, głównie na drodze badań wykopaliskowych. W Muzeum przechowywane są zabytki reprezentujące epoki: od starszej epoki kamienia (500 tys. lat temu) aż po czasy nowożytne (XIX w.). Siedzibą Muzeum jest zabytkowy Arsenał Miejski o gotyckim rodowodzie, jedna z niewielu w mieście świeckich budowli średniowiecznych zachowana w całości. Wystawa stała „Śląsk starożytny i średniowieczny”

Godziny zwiedzania:

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

Muzeum Archeologiczne: 11.00,14.00,
Muzeum Militariów: 12.00

Lokalizacja punktu:

 

Dziedziniec przed wejściem głównym

Siedzibą Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego jest dawne skrzydło południowe wrocławskiego Pałacu Królewskiego. Głównym celem muzeum jest prezentowanie i promowanie dorobku wrocławskiej sceny teatralnej, uważanej za jedną z najważniejszych w Europie, ze szczególnym naciskiem na przypomnienie postaci jej wybitnego twórcy - Henryka Tomaszewskiego. Idea stworzenia miejsca dokumentującego pracę oraz słynną pasję kolekcjonerską Henryka Tomaszewskiego powstała jeszcze za jego życia zyskując aprobatę Mistrza. Muzeum jest źródłem informacji i kwerend, propaguje metody, idee i techniki związane z teatralnymi profesjami. Jest miejscem miejsce, w którym zwiedzającego od wejścia bierze w posiadanie zaczarowany świat teatru. Poza prezentacją historii wrocławskiej sceny teatralnej, szczególnie po 1945 roku, jedną z myśli przewodnich tej instytucji jest jej spersonalizowany charakter - opowiada ona historię przez pryzmat konkretnych ludzi i ich pracy. Dlatego w ramach wystawy stałej odtworzono mieszkanie Henryka Tomaszewskiego, gabinet profesora Janusza Deglera z jego obszernym księgozbiorem literatury poświęconej teatrowi oraz atelier fotograficzne Stefana Arczyńskiego, niestrudzonego dokumentalisty wrocławskiej sceny teatralnej. Ważnym elementem wystawy stałej jest również Pracownia Paszczodźwięków dr. Mirosława Oczkosia - miejsce, w którym goście muzeum zapoznają się ze sposobami pracy głosem. W muzeum organizowane będą również liczne wystawy czasowe.
Wystawy stałe:
Mieszkanie Henryka Tomaszewskiego, Gabinet profesora Janusza Deglera, Atelier Stefana Arczyńskiego, Pracownia Paszczodźwięków dr. Mirosława Oczkosia

Strona internetowa Muzeum

Godziny zwiedzania:

 

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

12.00, 15.00

Lokalizacja punktu:

 

Przed wejściem głównym

O Muzeum


Muzeum Architektury we Wrocławiu jest jedyną instytucją muzealną w Polsce poświęconą w całości historii architektury oraz architekturze współczesnej. Muzeum realizuje programy
i wydarzenia adresowane do architektów, historyków i szerokiej publiczności. Przygotowuje wystawy poświęcone architekturze, a także sztuce użytkowej, malarstwu i grafice. Większości wystaw towarzyszą publikacje w formie opracowań naukowych,
katalogów lub folderów. Muzeum współpracuje z władzami miasta przy ochronie i rewitalizacji architektonicznego dziedzictwa Wrocławia.


Strona internetowa Muzeum


About the Museum


Museum of Architecture in Wroclaw is the only museum institution in Poland dedicated entirely to the history of architecture and contemporary architecture. Museum carries out programs and events for architects, historians and the general public. It prepares exhibitions on architecture, applied art, painting and graphics. Most of the exhibitions are accompanied by publications in the form of scientific dissertations, catalogues or folders.The museum cooperates with the city authorities in protecting and revitalizing the architectural heritage of Wroclaw.

Godziny zwiedzania:

 


9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

11.00 , 12.00. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Lokalizacja punktu:

 

 

Holl przy wejściu głównym

Bracia Zakonu Bonifratrów, zajmujący się chorymi przybyli do Wrocławia w 1711 r. Od razu przystąpili do budowy szpitala i  kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej na Przedmieściu Oławskim.  Kościół został zaprojektowany przez Matthiasa Steinlla i wybudowany w latach 1714-1722 przy ulicy Traugutta. Obiekt ten wart jest uwagi z powodu późno-barokowego wystroju, który przetrwał zawieruchy wojenne. Pod całym kościołem znajdują się krypty, służące do pochówków braci i fundatorów. W czasie II wojny światowej, podczas oblężenia Festung Breslau, w kryptach kościoła, zamienionych na szpital, bracia ukryli amerykańskich i radzieckich jeńców wojennych, głównie pilotów zestrzelonych nad Wrocławiem, z których przeżyło 98 osób.


Brothers of the Order of the Bonifratri dealing with the sick arrived in Wroclaw in 1711. They immediately started to build a hospital and a church of St. Trinity in the Olawski suburb. The church was designed by Matthias Steinll and built in 1714-1722 in Traugutta str. The building is worth seeing due to its late baroque style, which survived war turmoil. There are crypts under the church serving as burials of brothers and founders. During World War II at the time of the siege of Festung Breslau brothers hid American and Soviet captives in those crypts which were used as a hospital mainly for downed pilots. They counted 98 people. 

 

Godziny zwiedzania:

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00

Lokalizacja punktu:

 

na zewnątrz kościoła

Przewodnik:

 

kościelny

Cerkiew Prawosławna św. Cyryla i Metodego  znajduje się na Wyspie Piasek, przy ulicy św. Jadwigi 13. Pierwotnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Anny wzniesiony w latach 1686–1690, według projektu nieznanego włoskiego architekta. Poprzednio stała w tym miejscu średniowieczna kaplica pod wezwaniem świętych Józefa, Joachima, Natalii i Adriana, która została w XVII wieku zburzona.
Zbudowany od nowa pod koniec XVII w. kościół to pierwsza w mieście świątynia barokowa, jednonawowa, z bogato zdobioną i zwieńczoną rzeźbami fasadą, nawiązującą wyraźnie do stylu słynnego rzymskiego kościoła Il Gesù.
Do 1810 kościół należał do pobliskiego klasztoru sióstr augustianek. Przez kilka lat (1919–1921) kościół służył mniejszości polskiej we Wrocławiu. W późniejszych latach został przekazany starokatolikom.
W okresie walk o Festung Breslau w 1945,  w ówczesnym kościele św. Anny umieszczono ok. pół miliona książek. 11 maja 1945 spłonął cały księgozbiór i wypaliło się wnętrze świątyni.
W 1970 światynia zniszczona w 60% przekazana Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu.
W krypcie cerkwi znajduje się kaplica Świętych Wileńskich Męczenników – Antoniego, Jana i Eustachego. Cerkiew pełni funkcję świątyni, parafii cywilno-wojskowej.

 

An orthodox church of St. Cyril and Methodius is situated on the Piasek Isle next to St.Yadviga str. 13.
Originally it was a catholic church of St. Anna erected in 1686–1690 according to an Italian architect. Previously there stood a medieval chapel of St. Joseph, Joachim, Nataly and Adrian, which was demolished in XVII century.
A brand new church build by the end of XVII century was the first local baroque shrine, single-nave, lavishly ornamented and decorated with carved facades reminding of the style of the famous church II Gesu. Until 1810 the church belonged to the nearby monastery of the Augustinian Sisters. Later (1919–1921) it served the Polish minority in Wroclaw and then it was handed over to Old Catholics.
During the battles for Festung Breslau in 1945 the then church of St. Anna hosted over half a million books. 11 May 1945 the collection of books caught fire and the whole interior of the shrine was burnt down. Being destroyed at 60% the building was given to the Polish Autocephalous Orthodox Church in 1970.
In the crypt of the church there is a chapel of the Holy Vilnius Martyrs - Antoni, Jan and Eustachy.
The church is acting nowadays and belongs to a civil-military parish.

Godziny zwiedzania:

 

11:00 - 16:30

Godziny z przewodnikiem:

 

11:00, 13:00, 15:00, 16:00

Lokalizacja punktu:

 

wewnątrz kościoła

Przewodnik:

 

kościelny

Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej został wybudowany w latach 1746-1750 roku dla dworzan i urzędników króla Prus, Fryderyka II Wielkiego, rezydującego w pobliskim Pałacu Królewskim (obecnie Muzeum Miejskie). Jako Reformowany Kościół Dworski (Hofkirche) służył kolejnym pokoleniom wrocławskich ewangelików reformowanych (kalwinistów), aż do końca drugiej wojny światowej. Od 1946 roku jest własnością parafii należącej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W późnobarokowym, eliptycznym wnętrzu uwagę zwraca usytuowany centralnie ołtarz z umieszczoną nad nim amboną oraz rokokowy prospekt organowy z doskonałym instrumentem z lat 20. XX wieku.

 

The Evangelical Church of Divine Providence was built in 1746-1750 for courtiers and officials of the King of Prussia, Frederick the Great, who resided in the nearby Royal Palace (now the Municipal Museum). As the Reformed Court Church (Hofkirche), the church served generations of Reformed Christians (Calvinists) until the end of the Second World War. From 1946, it is owned by Evangelical-Augsburg (Lutheran) Church in Poland. In the late baroque, elliptical interior, you may see the centrally located altar with the pulpit placed above it and the rococo organ prospectus with an instrument from the 1920s.

 

Godziny zwiedzania:

 

10.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00

Lokalizacja punktu:

 

na zewnątrz kościoła

Przewodnik:

 

kościelny

W latach 1232-1234 gdy do Wrocławia przybyli franciszkanie z Pragi, przy dzisiejszym placu Biskupa Nankiera 15, książę Henryk II Pobożny wraz z żoną księżną Anną ufundowali dla nich kościół i klasztor św. Jakuba. Po śmierci Henryka ( 9 kwietnia 1241 roku ) w bitwie z Mongołami pod Legnicą dokończenie dzieła budowy stało się udziałem wdowy, a zwłoki księcia Henryka Pobożnego złożono w krypcie prezbiterium kościoła. Szczątki bohatera umieszczone w kamiennym sarkofagu przetrwały, przetrwały w tej świątyni aż do czasów II wojny światowej. Pierwotnie kościół, utrzymany w stylu romańskim, był budowlą trójnawową, a jego fragmenty, pochodzące z XII wieku, zachowały się w ścianach świątyni do dzisiaj.
Obecny kształt kościoła jest wynikiem rozbudowy rozpoczętej w połowie XIV wieku. W 1699 r dobudowano południową kruchtę , a obok niej wzniesiono kolumnę na której stanęła statua Matki Bożej. W latach 1723-1727 po stronie południowej kościoła, na miejscu zburzonej starej kaplicy, powstała nowa – pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Autorem projektu kaplicy był Krzysztof Hackner, a fundatorem ówczesny opat klasztoru hrabia Ferdynand von Hochberg.
W 1997 r. podczas Kongresu Eucharystycznego Św. Jan Paweł II przekazał kościół św. Wincentego i św. Jakuba na katedrę Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego.

 

In 1232-1234 when the Franciscans from Wroclaw arrived in the city at today's Bishop Nankier Square 15, Prince Henry II the Pious and his wife Princess Anna founded for them a church of St. Jacob and a monastery.
After Henryk's death (April 9, 1241) in the battle with the Mongols near Legnica, the completion of the construction work was run by the widow, and the body of Prince Henry the Pious was placed in the crypt of the presbytery of the church. The remains of the hero placed in the stone sarcophagus survived in this temple until World War II.
Originally, the church, maintained in the Roman style, was a three-nave structure, and its fragments, dating from the twelfth century, have been preserved in the walls of the temple until today.
The current shape of the church is the result of the expansion started in the mid-fourteenth century. In 1699, a Southern porch was added, and next to it a column was erected on which the statue of Mother of God stood. In 1723-1727 under the invocation of Mother of God a new chapel was erected directly on the place of the demolished old chapel from the southern side. The author of the chapel design was Krzysztof Hackner, and abbot, Count Ferdynand von Hochberg, was the founder.
In 1997, during the Eucharistic Congress St. John Paul II gave the church of St. Vincent and St. Jacob to of the Diocese of the Wroclaw and Gdansk Greek Catholic Church.

Godziny zwiedzania:

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Lokalizacja punktu:

 

na zewnątrz kościoła

Przewodnik:

 

kościelny

Świątynię zbudowali jezuici w latach 1689 – 1698, a prace nad jej wyposażeniem i dekoracją trwały jeszcze przez kolejne niemal 40 lat, aż do końca 1734 roku. Po zdobyciu Śląska przez Królestwo Prus w połowie XVIII wieku, a także na skutek rozwiązania zakonu jezuitów w 1773 roku, Uniwersytet Wrocławski podupadł i w roku 1811 przeszedł pod administrację państwa, natomiast kościół Uniwersytecki został przekazany parafii rzymskokatolickiej. Po II wojnie światowej nieznacznie uszkodzony kościół użytkowali lwowscy jezuici, którzy przybyli do Wrocławia w 1947 roku. Jednak zgodnie z ustaleniami między władzami zakonnymi a diecezją opuścili oni kościół w 1995 roku. Od tego roku parafię prowadzą księża diecezjalni.

 

The church was built by Jesuits in 1689 – 1698, the works on interior and decoration had been lasting for another 40 years until the end of 1734. Slask was taken by the Kingdom of Prussia in the second half of XVIII century and the Jesuit order was dissoluted in 1773, so was Wroclaw University down and in 1811 it went under the protection of the administration. However, the university church was given to Roman-catholic parish. The building didn’t suffer a lot during World War II and after it was over the church was given to Lwow Jesuits, who came to Wroclaw in 1947. However, according to the arrangements between the monastic authorities and the diocese, they left the church in 1995. The diocesan priests have been running the parish ever since.

Godziny zwiedzania:

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00

Lokalizacja punktu:

 

na zewnątrz kościoła

Przewodnik:

 

WWM

Kościół pw. św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Obiekt został zbudowany pod koniec XV lub na początku XVI wieku przez cieślę ze Starego Koźla.
Konsekrowany został 9 maja 1499 r. przez biskupa sufragana z Wrocławia – Jana Ambrożowego. W 1913 r. Śląskie Stowarzyszenie Ochrony Kultury Regionalnej, a osobiście dyr. sanatorium w Sokołowsku - Adolf Weickert, zaproponował inne rozwiązanie, aby uchronić obiekt przed zniszczeniem – przewiezienie go do Wrocławia i wykorzystanie podczas Wystawy Stulecia. Konieczne do tego środki przekazało państwo, prowincja i miasta, a trzy tysiące marek podarował dr Weikert.
Od tego czasu kościół związany jest z Parkiem Szczytnickim, gdzie architekci Theo Effenberger i Fritz Behrendt oraz inspektor wrocławskich cmentarzy Johannes Erbe przygotowali plenerową Wystawę Sztuki Cmentarnej. Wtedy teren wokół kościoła zaaranżowano na wzorcowy wiejski cmentarz. W latach 1957 – 1966 należał do parafii Matki Boskiej Pocieszenia z ul. Wittiga. 15 lutego 1962 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków miasta Wrocławia. Gospodarzem miejsca zostało Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

 

Church St. John of Nepomuk in Szczytnicki Park in Wrocław
The building was built at the end of the 15th or the beginning of the 16th century by a carpenter from Stary Koźle.
The building consecrated on 9 May 1499 by the suffragan bishop from Wrocław - Jan Ambrożek. In 1913, the Silesian Association for the Protection of Regional Culture, and personally the director of sanatorium in Sokołowsko - Adolf Weickert, proposed another solution to protect the building from destruction - transporting it to Wroclaw and using it during the Centennial Exhibition. The necessary funds were provided by the state, province and cities, and three thousand marks were donated by Dr. Weikert.
Since then, the church has been associated with the Szczytnicki Park, where the architects Theo Effenberger and Fritz Behrendt and the inspector of Wrocław cemeteries Johannes Erbe prepared an outdoor exhibition of Cemetery Art. Then, the area around the church was arranged into a model cemetery.
In 1957-1966 it belonged to the parish of Our Lady of Consolation, Wittig str. On February 15, 1962, the building was put into the register of monuments of the city of Wrocław. It was given to the Wrocław Center for Social Development.

Godziny zwiedzania:

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Lokalizacja punktu:

 

na zewnątrz kościoła

Przewodnik:

 

kościelny

Pierwszy kościół w tym miejscu powstał już pod koniec XI wieku.
W XV w. ukończono wieże – w 1459 po raz pierwszy wzmiankowano Mostek Pokutnic (Czarownic ) łączący je na wysokości ostatniej kondygnacji, zaś w 1481 ukończono pokryte blachą ołowianą stożkowe hełmy. W XV i XVI w. wzniesiono otaczające kościół kaplice. Kościół posiadał w 1512 16 kaplic i 58 ołtarzy. W ostatnich dniach II wojny światowej 17 maja 1945 wybuch amunicji składowanej w kościele amunicji przez Armię Radziecką  rozerwał wieżę południową – jej północna połowa runęła, niszcząc również mostek między wieżami, ścianę szczytową i portal główny (zachodni) kościoła wraz z cennymi rzeźbami. Zniszczone zostały sklepienia, a także zabytkowy Dzwon Grzesznika i organy.
Na przełomie XX i XXI w. odnowiono dach, przywracając tradycyjną kolorową dachówkę (czerwono-zielona szachownica) i odbudowując mostek pokutnic.

 

The first church in this place was created at the end of the 11th century.
In the 15th century, the towers were completed - in 1459 the bridge of the Pokutnice (Witches) was mentioned for the first time, connecting the towers on the last floor, and in 1481 the tin-coated conical helmets were finished.
In the 15th and 16th centuries, chapels surrounding the church were erected. The church had 15 chapels and 58 altars in 1512.
In the last days of World War II on May 17, 1945, an explosion of ammunition stored in the ammunition church by the Soviet Army broke up the southern tower - its northern half collapsed, destroying also the bridge between the towers, the gable wall and the main (Western) church portal with valuable sculptures. The vaults as well as the historic Sinner's Bell and organs were destroyed.
At the turn of the 20th and 21st centuries, the roof was renovated, restoring the traditional colored roof tile (red-green chessboard) and rebuilding the penitent bridge.

 

Godziny zwiedzania:

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00

Lokalizacja punktu:

 

na zewnątrz kościoła

Przewodnik:

 

kościelny

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.
Prawosławna katedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zbudowany po raz pierwszy w 1265 r. Odbudowany w 1465 r. kościół został niemal całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej. Przebudowany na początku lat sześćdziesiątych przez ortodoksyjną społeczność. Z zewnątrz kościół reprezentuje gotycką architekturę, wewnątrz został dostosowany do tradycji ortodoksyjnej z oddzielonym przedsionkiem, umieszczającym ikonostas i bizantyjskie freski.

 

Polish Autocephalous Orthodox Church.

The Orthodox Cathedral of the Nativity of the Theotokos and Ever-Virgin Mary. First built in 1265 and rebuilt in 1465, church was almost completly destroyed during II World War. Rebuilt in the early 1960s by the orthodox community. From the outside, the church represents Gothic architecture, inside it has been adapted to the orthodox tradition by separating the vestibule, putting an iconostasis and Byzantine frescoes.

Godziny zwiedzania:

 

10.00 - 17.00

Godziny z przewodnikiem:

 

10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Lokalizacja punktu:

 

na zewnątrz kościoła

Przewodnik:

 

kościelny

Pierwotnie na miejscu kościoła Św. Krzysztofa znajdowała się kaplica pogrzebowa św. Marii Egipcjanki, należąca do parafii św. Marii Magdaleny. Na początku XV wieku kaplicę przebudowano na gotycki kościół. Dzieło architekta i mistrza kamieniarskiego Henryka z Ząbkowic (Heinricha Frankensteina) było jednonawową trzyprzęsłową ceglaną budowlą na planie prostokąta 32×16 metrów. W połowie XV wieku kościół zmienił patrona na św. Krzysztofa, dzięki czemu uzyskał znaczne korzyści, potwierdzone przez papieża. Od początku XVI wieku zaczęły znacznie rosnąć we Wrocławiu wpływy reformacji. Kościół pełnił wówczas funkcję polskiej szkoły luterańskiej, zgodnie z naukami Lutra, nakazującymi umożliwianie wyznawania wiary i pobierania nauki w języku ojczystym. W kościele św. Krzysztofa aż do 1829 odbywały się regularne polskie nabożeństwa, przez następne dziesięciolecia już coraz rzadziej, aż do roku1888, kiedy to kościół stał się siedzibą filiału parafii św. Marii Magdaleny.
Pod koniec oblężenia Wrocławia w 1945 uległ znacznym zniszczeniom. Odbudowywany był w latach 1947-49 i 1957-58 według projektów Edmunda Małachowicza i Rachwalskiego.
W 1958 roku kościół przekazano ewangelickiej parafii św. Marii Magdaleny (do której kościół należał przed wojną) i zgromadzonym wokół niej pozostałym we Wrocławiu Niemcom. Następnie utworzono duszpasterstwo "zborów niepolskich", a dopiero w 1993 została zatwierdzona przez konsystorz dolnośląska niemieckojęzyczna parafia ewangelicka św. Krzysztofa,

 

Originally there was a funeral chapel of St. Mary of the Egyptians, belonging to the parish of St. Mary Magdalene in the place where the church of St. Christopher is. At the beginning of the fifteenth century, the chapel was rebuilt into a gothic church. The work of the architect and master stonemason Henry of Ząbkowice (Heinrich Frankenstein) was a single-nave three-bay brick building on a rectangular plan of 32 × 16 meters. In the mid-15th century, the church changed its patron saint to St. Christopher, which gave it significant benefits, confirmed by the Pope. From the beginning of the 16th century, the Reformation influences began to grow significantly in Wrocław. At that time, the church served as the Polish Lutheran school, in accordance with Luther's teachings, which made it possible to profess the faith and learn in the mother tongue. In the church of St. Christopher regular Polish services were held until 1829, then for the next decades less and less frequently, until 1888, when the church became the seat of the parish of St. Mary Magdalene.
At the end of the siege of Wrocław in 1945, it was seriously damaged. It was rebuilt in 1947-49 and 1957-58 according to the designs of Edmund Małachowicz and Rachwalski.
In 1958, the church was handed over to the Evangelical parish of St. Mary Magdalene (to which the church belonged before the war) and was used by Germans remaining in Wroclaw. Next, the pastoral care of the "non-Polish congregations" was created, however, it was not until 1993 that the Lower Silesian consistory established the German-speaking Protestant parish of St. Christopher.

Godziny zwiedzania:

 

9.00 - 18.00

Godziny z przewodnikiem:

 

9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Lokalizacja punktu:

 

na zewnątrz kościoła

Przewodnik:

 

kościelny